• LA CRIANÇA

    Després de dos trasbalsos s’omplen les barriques (225 l.), de roure francès d’Allier (85%) i americà (15%), les quals han estat fetes amb les millors fustes, assecades a l’aire lliure durant 30 mesos. Passats dotze mesos el vi s’embotella sense clarificar ni filtrar. Llavors té lloc la criança en ampolla fins que el vi es troba en el moment òptim per al seu consum.

    Contact's
      ?>