• Terra I Clima

    Per produir el millor raïm és necessària la millor terra, i la tenim: Terres permeables de pissarra (llicorella) i orientades al Sud. La influència de la brisa marina (Garbinada) suavitzarà la calor de l’estiu i els ceps podran realitzar la fotosíntesi amb la màxima eficiència.
    El manteniment natural de la matèria orgànica del sòl es realitza amb adobs naturals (fems d’ovella) la qual cosa contribueix a que el cep superi l’estrès hídric de l’estiu ja que el terreny reté millor l’escassa humitat.

    Contact's
      ?>