• HISTÒRIA

    Al 1978 Pere SANGENÍS i Conxita VAQUÉ van començar a plantar les vinyes a les finques del Pere al terme de Porrera, a la D.O.Q. PRIORAT. Sabem que aquestes terres havien pertangut a la branca materna de la seva família ¬-MONLLEÓ- des d’abans del 1700 i que principalment s’hi cultivava vinya. De fet, a principis de segle es va intentar embotellar a les cases principals del Priorat però el projecte no va dur-se a terme degut a que l’època era molt conflictiva social i econòmicament. Al 1979 Pere i Conxita van començar a elaborar a la bodega de la Plaça Catalunya, l’antic celler de Josep Simó, l’avi de la Conxita, el qual va ser elaborador i comerciant de vi des de 1886 fins la seva mort. En aquest celler el Pere ha elaborat durant aquests anys els nostres vins combinant la tradició amb les noves tendències. Maria i Núria Sangenís que comparteixen amb el Pere la responsabilitat d’elaborar uns grans vins.
    Les vinyes es troben al terme de Porrera, dins de la D.O.Q.Priorat, plantades en feixes i costers, formats per la famosa “Llicorella” (sol d’esquistos pissarrosos). Els sòls molt pobres juntament amb un clima sec (450 mm) facilita una mínima producció i per tant una màxima qualitat.

    Contact's
      ?>